การดูแลและการเยี่ยมชม (2024)

การดูแลและการเยี่ยมชม (1)

การแก้ปัญหาสำคัญต่ออนาคตของลูกคุณ

การดูแลบุตรเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยากที่สุดที่พ่อแม่ต้องเผชิญระหว่างการหย่าร้าง ข้อตกลงการดูแลบุตรหรือตามที่กฎหมายโคโลราโดอ้างถึง "แผนการเลี้ยงดูบุตรโคโลราโด" จะกำหนดขอบเขตที่ผู้ปกครองแต่ละคนสามารถเลี้ยงดูบุตรของตนและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรได้ สำหรับผู้ปกครองหลายๆ คน การดำเนินการเรื่องอำนาจปกครองบุตรถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการหย่าร้าง

ทนายความของ Johnson Law Group, LLC อุทิศตนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณในการเลี้ยงดูลูกของคุณในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและเจริญรุ่งเรือง ทนายความด้านการเยี่ยมบุตรในเดนเวอร์ของเราเป็นตัวแทนของพ่อแม่ในโคโลราโดในทุกแง่มุมของการดูแลและการเยี่ยมเยียนเด็ก รวมถึง:

• การจัดการหลักและการดูแลร่วม
• สิทธิ์ในการเข้าชม
• การเยี่ยมเยียนปู่ย่าตายาย
•การแก้ไขคำสั่งอารักขาและการเยี่ยมเยียน
•การบังคับใช้คำสั่ง
•การตัดสินใจเกี่ยวกับศาสนา การศึกษา และการเลี้ยงดูบุตร

ในขณะที่เราพยายามรักษาความปลอดภัยและรักษาสิทธิ์ของลูกค้าของเรา เราเข้าใจดีว่าท้ายที่สุดแล้ว ข้อพิพาทเรื่องการดูแลบุตรจะจบลงที่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ทนายความของเราให้ความสำคัญกับความต้องการทางอารมณ์และร่างกายของเด็กเหนือสิ่งอื่นใด และเราจะใช้ทั้งกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การดูแลและการเยี่ยมชม (2)

การตัดสินใจดูแลเด็กตามกฎหมาย เทียบกับ การดูแลทางกายภาพ เทียบกับ การเยี่ยมเยียน

เมื่อคุณพบกับทนายความเกี่ยวกับการปกครองบุตรเป็นครั้งแรก สิ่งแรกที่เขาหรือเธอจะต้องการทราบคือเป้าหมายของคุณสำหรับกระบวนการนี้คืออะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทนายความจะต้องการทราบว่าคุณต้องการการดูแลบุตรของคุณจริง ๆ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางกฎหมายหรือทั้งสองอย่าง?

โคโลราโดเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่ยกเลิกคำว่า "อารักขา" แบบครอบคลุม ปัจจุบัน สิทธิของผู้ปกครองแบ่งออกเป็นสองประเภทที่แตกต่างกัน ประเภทแรกคือ "การตัดสินใจ" และประเภทที่สองคือ "ความรับผิดชอบของผู้ปกครองในถิ่นที่อยู่" ผู้ปกครองอาจแบ่งปันความรับผิดชอบทั้งสองอย่าง หรือศาลอาจตัดสินว่าผู้ปกครองคนหนึ่งมีความสามารถในการจัดการความรับผิดชอบบางอย่างมากกว่าอีกคนหนึ่ง

การตัดสินใจหรือการดูแลทางกฎหมาย

สิทธิในการตัดสินใจหมายถึงสิทธิของผู้ปกครองในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร สิ่งเหล่านี้รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียน ศาสนา กิจกรรมนอกหลักสูตร การรักษาพยาบาล ฯลฯ เมื่อผู้ปกครองคนหนึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว เขาหรือเธอสามารถทำการตัดสินใจที่สำคัญเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่าย

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ศาลโคโลราโดจะแยกสิทธิในการดูแลทางกฎหมาย เมื่อศาลตัดสินว่าทั้งพ่อและแม่มีวุฒิภาวะและความสามารถที่จะทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกแม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อกันก็ตาม ศาลอาจให้สิทธิ์ในการตัดสินใจเท่าเทียมกันแก่ทั้งสองฝ่าย ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้ปกครองต้องตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องปรึกษากันและตกลงเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตก่อนที่จะดำเนินการกับพวกเขา

บางครั้งศาลจะแบ่งการตัดสินใจให้เด็ก นี่ไม่เหมือนกับการกระจายพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีของการแบ่งแยก ผู้ปกครองคนหนึ่งอาจรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนและศาสนา ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เช่น กีฬาและการรักษาพยาบาล

เมื่อตัดสินใจว่าผู้ปกครองคนใดจะรับผิดชอบในการตัดสินใจ ศาลจะดำเนินการในขั้นต้นภายใต้สมมติฐานว่าทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการแทนได้ อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงหลักฐานเป็นอย่างอื่น ศาลจะต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการตัดสินของกรรมการ ได้แก่

•ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแต่ละคนกับเด็ก
• ความสามารถของทั้งคู่ในการร่วมมือและตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับลูก
• ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนมีความผิดฐานล่วงละเมิดเด็กหรือคู่สมรส

การกำหนดสิทธิ์ในการดูแลตามกฎหมายของศาลอาจมีอิทธิพลต่อการกำหนดสิทธิ์ในการดูแลทางกายภาพ แต่ไม่เสมอไป

ความสนใจที่ดีที่สุดของเด็ก - มาตรฐานและการไกล่เกลี่ย

โคโลราโด เช่นเดียวกับรัฐส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ใช้ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นพื้นฐานของแผนการเลี้ยงดูบุตรในโคโลราโด แม้ว่าปัจจัยหลายประการอาจส่งผลต่อการตัดสินของศาล แต่กฎหมายของรัฐโคโลราโดระบุว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและติดต่อกับทั้งพ่อและแม่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก แน่นอน มาตรฐานนี้อาจใช้ไม่ได้ในทุกกรณี แต่ถ้าใช้กับคุณ ศาลจะสนับสนุนให้คุณและอีกฝ่ายร่วมมือและทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อตกลงในการดูแลที่คุณทั้งคู่พอใจ วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้ ศาลเห็นด้วย คือการไกล่เกลี่ย

ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยที่มีโครงสร้าง คู่สามีภรรยามักจะละทิ้งความเป็นปรปักษ์และตกลงในการตัดสินใจสำคัญที่ส่งผลต่อลูก ๆ ของพวกเขา การไกล่เกลี่ยสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ปกครองในการรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลานและความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาในระหว่างขั้นตอนการหย่าร้างที่ปั่นป่วน การไกล่เกลี่ยช่วยลดความเครียดจากความขัดแย้งเรื่องการดูแลบุตร และทำให้การตัดสินใจเรื่องการเลี้ยงดูบุตรที่สำคัญอยู่ในมือของผู้ปกครองแทนที่จะเป็นศาล ทนายความด้านการเยี่ยมบุตรในเดนเวอร์ของเราสามารถพัฒนากลยุทธ์การไกล่เกลี่ยอย่างพิถีพิถัน ซึ่งจะแนะนำกระบวนการเจรจาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ดี ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยมีดังนี้

• ผู้ปกครองสามารถควบคุมผลของคดีได้มากกว่า ซึ่งมักจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น่าพอใจมากกว่า
• เมื่อฝ่ายต่าง ๆ เต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน พวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็วกว่าหากพวกเขาเดินไปตามเส้นทางการฟ้องร้อง ผลประโยชน์ที่ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
•ผู้ไกล่เกลี่ยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกผ่านการอภิปรายที่ถกเถียงกันและให้การสนับสนุนทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการไกล่เกลี่ยคือความสามารถในการช่วยพ่อแม่ที่แยกทางกันรักษาความสัมพันธ์ของพวกเขา เมื่อพ่อแม่ให้ความร่วมมือในการวางแผนการเลี้ยงดูร่วมกัน มีแนวโน้มมากขึ้นที่พวกเขาจะแสดงความร่วมมือในระดับเดียวกันและเคารพซึ่งกันและกันในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเท่านั้น

การดำเนินคดีที่มีทักษะในศาลครอบครัว

ในบางกรณี การฟ้องร้องมีความจำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก เมื่อผู้ปกครองคนหนึ่งปฏิเสธที่จะประนีประนอมหรือแสดงความเป็นปรปักษ์ต่อผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่ง การเจรจาจะล้มเหลว บางครั้งผู้ปกครองอาจเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของเด็ก ในกรณีเหล่านี้ การฟ้องร้องเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างสิทธิของผู้ปกครอง ทนายความด้านการเยี่ยมบุตรในเดนเวอร์ของเรามักจะกีดกันการฟ้องร้องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• ผู้พิพากษาที่อาจรู้จักคุณ ลูกของคุณ หรือสภาวการณ์ของคุณหรือไม่ อาจมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าอะไรคือผลประโยชน์สูงสุดของลูกคุณ
• คุณจะมีอำนาจควบคุมผลลัพธ์ของคดีของคุณเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
• คุณไม่มีความอุ่นใจว่ากรรมการจะให้เวลาและพิจารณาแผนของคุณอย่างเหมาะสมก่อนที่จะสรุปผล

วิธีการดำเนินคดีที่มีระเบียบแบบแผนของบริษัทของเราช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าลูกๆ ของคุณได้รับการคุ้มครองและสิทธิ์ของผู้ปกครองของคุณปลอดภัย แม้ว่าเราจะเข้าใจว่าการดำเนินคดี — โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับบุตรหลานของคุณ — อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบในทุกขั้นตอนและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปลูกฝังความมั่นใจที่คุณต้องการในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้

การดูแลและการเยี่ยมชม (3)

ติดต่อทนายความกฎหมายครอบครัวที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในเดนเวอร์ โคโลราโด

Johnson Law Group, LLC เป็นทนายความข้อพิพาทเรื่องอำนาจปกครองบุตรในเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากเหล่านี้ซึ่งมีความสำคัญต่ออนาคตของบุตรหลานของคุณเมื่อต้องหย่าร้าง โทรติดต่อ Johnson Law Group, LLC ที่720-452-2540หรือติดต่อเราทางออนไลน์เพื่อกำหนดเวลาการปรึกษาหารือกับทนายความด้านกฎหมายครอบครัวในเดนเวอร์ โคโลราโด

ฝึกฝน
พื้นที่

.................................................. ....

การดูแลและการเยี่ยมชม (4)

กฎหมายครอบครัว- หย่า- การหย่าร้างที่มีมูลค่าสูง- การดูแลเด็กที่มีความขัดแย้งสูง- อำนาจปกครองบุตรระหว่างการหย่าร้าง- การสนับสนุนเด็ก- การบำรุงรักษาคู่สมรส- กองทรัพย์สิน- การปรับเปลี่ยน- ไกล่เกลี่ยหย่า- คำสั่งของการคุ้มครอง- การวางแผนอสังหาริมทรัพย์- พินัยกรรม- ความไว้วางใจ

รับสำเนาฟรีของคุณวันนี้!

การดูแลและการเยี่ยมชม (5)

การดูแลและการเยี่ยมชม (6)การดูแลและการเยี่ยมชม (7)

การสนับสนุนบทความกฎหมายครอบครัว:

.................................................. ....

การค้นพบการเปิดเผยข้อมูลการไกล่เกลี่ย

โทร. 720-452-2540

การดูแลและการเยี่ยมชม (8)การดูแลและการเยี่ยมชม (9)

ประสบการณ์ การอุทิศตนเพื่อครอบครัวโคโลราโด และความสำเร็จของเราในแต่ละกรณีที่เราเป็นตัวแทนทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง เราหลงใหลเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและอสังหาริมทรัพย์ ทีมงานที่มีคุณสมบัติสูงของเราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับกรณีของคุณ

คอมเมิร์ซซิตี้

13599 ตะวันออก 104th อเวนิว
ห้องชุด300
เมืองพาณิชย์ CO 80022
โทรศัพท์:720-452-2540
แฟกซ์:720-500-6087
ทิศทาง

เดนเวอร์

1801 บรอดเวย์เซนต์
ห้องชุด 900
เดนเวอร์ CO 80202
โทรศัพท์:720-452-2540
แฟกซ์:720-500-6087
ทิศทาง

ฟอร์ท คอลลินส์

2580 ถ.อี ฮาร์โมนี
ห้องชุด 201
ฟอร์ตคอลลินส์ CO 80528
โทรศัพท์:720-452-2540
แฟกซ์:720-500-6087
ทิศทาง

สปริงโคโลราโด

2438 อุทยานวิจัย
ห้องชุด 205
โคโลราโดสปริงส์ CO 80920
โทรศัพท์:719-624-8712
แฟกซ์:720-500-6087
ทิศทาง

แองเกิลวูด

385 อินเวอร์เนสพาร์คเวย์
ห้องชุด 270
แองเกิลวูด CO 80112
โทรศัพท์:720-452-2540
แฟกซ์:720-500-6087
ทิศทาง

ติดต่อเรา

ทีมกฎหมายครอบครัวที่รวดเร็วและตอบสนอง

การดูแลและการเยี่ยมชม (10)

การดูแลและการเยี่ยมชม (11)

การดูแลและการเยี่ยมชม (12)

การดูแลและการเยี่ยมชม (13)

การดูแลและการเยี่ยมชม (14)

การดูแลและการเยี่ยมชม (15)

การดูแลและการเยี่ยมชม (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 5541

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.